Söktermen högskola har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
högskola (u) school
högskola (u) college
högskola (n) [skolor] (u) college (n) [skolor]
högskola (n) [skolor] (u) college of higher education (n) [skolor]
högskola (n) [skolor] (u) college of advanced education (n) [skolor]
SV Svenska EN Engelska
högskola (n) [institution of higher education] (u) university (n) [institution of higher education]
högskola (u) high-school
SV Synonymer för högskola EN Översättningar
akademi [lärosäte] (u academy
institut [lärosäte] n institutes
alma mater [lärosäte] (invariable alma mater
universitet [lärosäte] n university
skola [undervisningsanstalt] (u shall
enhetsskola [undervisningsanstalt] comprehensive school
grundskola [undervisningsanstalt] (u elementary school
läroverk [undervisningsanstalt] high-school
gymnasium [undervisningsanstalt] n college
seminarium [undervisningsanstalt] n seminary
institution [undervisningsanstalt] (u school
konservatorium [undervisningsanstalt] n conservatoire
utbildningsanstalt [undervisningsanstalt] educational institution