Söktermen högskola har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
högskola (u) school
högskola (u) college
högskola (n) [skolor] (u) college (n) [skolor]
högskola (n) [skolor] (u) college of higher education (n) [skolor]
högskola (n) [skolor] (u) college of advanced education (n) [skolor]
SV Svenska EN Engelska
högskola (n) [institution of higher education] (u) university (n) [institution of higher education]
högskola (u) high-school
SV Synonymer för högskola EN Översättningar
akademi [lärosäte] (u акаде́мия (n)
universitet [lärosäte] n университе́т
skola [undervisningsanstalt] (u быть (sg: есть)
gymnasium [undervisningsanstalt] n гимна́зия (n)
seminarium [undervisningsanstalt] n семина́рия (n)
institution [undervisningsanstalt] (u факульте́т (n v)
konservatorium [undervisningsanstalt] n консервато́рия (n v)
utbildningsanstalt [undervisningsanstalt] образовательное учреждение