Söktermen idle har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
idle fåfäng
idle overksam
idle (a) [job] arbetslös (a) [job]
idle (a) [job] sysslolös (a) [job]
idle (a) [talking] meningslös (a) [talking]
EN Engelska SV Svenska
idle (a) [behavior] lättjefull (a) [behavior]
idle (a) [behavior] lat (a) [behavior]
idle (a) [machinery] stillastående (a) {n} [machinery]
idle (v) [engine] gå på tomgång (v) [engine]
idle (a) [talking] gagnlös (a) [talking]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för idle SV Översättningar
dormant [at leisure] vilande
fallow [at leisure] trädesåker
resting [at leisure] vilande
lazy [at leisure] lat
quiescent [at leisure] (formal lugnt
unoccupied [at leisure] obesatt
philander [loiter] flörta
linger [loiter] söla
dawdle [loiter] (informal sitta och hänga
delay [loiter] försening (u)
dally [loiter] söla
inactive [quiet] inaktiv
dull [quiet] tråkig
slack [quiet] loj
motionless [inactive] orörlig
inert [inactive] trög
prone [inactive] (formal benägen
passive [inactive] passiv
stationary [stagnant] stillastående {n}
still [stagnant] än