Söktermen idleness har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
idleness (n) [meaning] meningslöshet (n) [meaning] (u)
idleness (n) [behavior] sysslolöshet (n) [behavior] (u)
idleness (n) [meaning] gagnlöshet (n) [meaning] (u)
idleness lättja
idleness dagdriveri

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för idleness SV Översättningar
lethargy [sluggishness] dvala (u)
dawdling [sluggishness] masande {n}
laziness [sluggishness] lättja
indolence [sluggishness] slöhet (u)
loitering [inactivity] sölig
unemployment [inactivity] arbetslöshet (u)
lassitude [sloth] (formal trötthet (u)
listlessness [sloth] håglöshet (u)
drowsiness [sloth] sömnighet (u)
languor [sloth] letargi (u)
sluggishness [sloth] letargi (u)
uselessness [futility] gagnlöshet (u)
sham [futility] sken-
folly [futility] (formal oförstånd
emptiness [futility] tomhet (u)
hollowness [futility] hålighet (u)
triviality [futility] obetydlighet (u)
vanity [futility] fåfänglighet (u)