Söktermen incline har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
incline lutning (u)
incline (v) [surface]
 • inclined
 • incline
 • incline
 • inclined
 • inclined
luta (v) [surface]
 • lutad
incline (v) [surface]
 • inclined
 • incline
 • incline
 • inclined
 • inclined
slutta (v) [surface]
 • sluttad
incline (v) [head]
 • inclined
 • incline
 • incline
 • inclined
 • inclined
böja (v) [head]
 • böjd
incline (v) [behavior] vara benägen (v) [behavior]
EN Engelska SV Svenska
incline (v) [behavior]
 • inclined
 • incline
 • incline
 • inclined
 • inclined
tendera (v) [behavior]
 • tenderad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för incline SV Översättningar
set [drop] ställa
decline [drop] slutta
slope [drop] sluttning (u)
subside [drop] lugna sig
recede [drop] gå ned
slip [drop] smyga
dip [drop] dopp {n}
upgrade [ascent] uppgradering
acclivity [ascent] stigning (u)
slant [direction] slutta
gradient [direction] stigning (u)
tilt [direction] vippa
declivity [direction] lutning (u)
grade [direction] gradera
inclination [direction] lust (u)
bias [direction] påverka
hill [nature] berg {n}
rake [nature] rucklare
hillside [nature] backslutning
bank [nature] bank (u)