Söktermen insinuation har 8 resultat
SVSvenskaENEngelska
insinuation(u) innuendo
insinuation(n)[allmän](u) innuendo(n)[allmän]
insinuation(u) insinuation
SVSynonymer för insinuationENÖversättningar
förebråelse[anklagelse](uexpostulation(formal)
beskyllning[anklagelse](ucharge
spydighet[spetsighet]sass
stickord[spetsighet]nsass
giftighet[spetsighet]sass
gliring[spetsighet](utaunt
sarkasm[spetsighet](usarcasm
anspelning[spetsighet](uallusion(formal)
hänsyftning[spetsighet](usuggestion
antydan[spetsighet](invariablehint
allusion[spetsighet](uallusion(formal)
pik[spetsighet](ugibe
antydning[hänsyftning]insinuating
omnämnande[hänsyftning]nmentioning
påminnelse[hänsyftning](ureminder
vink[hänsyftning](ucue
rykte[anspelning]nrumor
prat[anspelning]ntalk
mummel[anspelning]nmutter
mumlande[anspelning]nmuttering
ENEngelskaSVSvenska
insinuation(n)[situation] anspelning(n)[situation](u)
insinuation(n)[situation] hänsyftning(n)[situation](u)
insinuation(n)[situation] allusion(n)[situation](u)
insinuation(n)[situation] referens(n)[situation](u)
insinuation insinuation(u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för insinuationSVÖversättningar
imputation[allegation]tillräknande{n}
indictment[allegation]anklagelseskrift
complaint[allegation]åkomma
censure[allegation]kriticera
slur[allegation]bindebåge(n v)
smear[allegation]fläck(u)
accusation[allegation]beskyllning(u)
clue[indication]ledtråd(u)
implication[indication]innebörd(u)
allusion[indication](formalanspelning(u)
reference[indication]avseende{n}
inkling[indication]vink(u)
suspicion[indication]misstanke(u)
hint[indication]nypa
connotation[something implied]innebörd(u)
inference[something implied]slutledning(u)
assumption[something implied]åtagande{n}
indication[something implied]kännetecken
ramification[something implied]konsekvens(u)
hypothesis[something implied]hypotes(u)