Söktermen Konvergent evolution har ett resultat
Hoppa till

SV EN Översättningar för konvergent

konvergent (a) [allmän] convergent (a) [allmän]
konvergent (a) [allmän] converging (a) [allmän]

SV EN Översättningar för evolution

evolution (n) [utveckling] (u) development (n) [utveckling]
evolution (u) evolution
evolution (n) [biology: change in the genetic composition of a population over time] (u) evolution (n) [biology: change in the genetic composition of a population over time]
evolution (n) [utveckling] (u) evolution (n) [utveckling]
evolution (n) [utveckling] (u) evolvement (n) [utveckling]