Söktermen likformig har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
likformig (a) [geometri] similar (a) [geometri]
likformig (a) [enhetlig] equable (a) [enhetlig]
likformig uniform
likformig (a) [enhetlig] uniform (a) [enhetlig]
likformig (a) [form] uniform (a) [form]
SV Svenska EN Engelska
likformig (a) [enhetlig] steady (a) [enhetlig]
SV Synonymer för likformig EN Översättningar
enahanda [likartad] monotonous
enhetlig [likartad] uniform
enformig [likartad] tedious
samma [likartad] same
kongruent [likartad] congruent
uniform [likartad] (u cloth
sammanfallande [överensstämmande] n coincidence
ordagrann [överensstämmande] verbatism
homogen [överensstämmande] homogeneous
lik [överensstämmande] n corpse
samstämmig [motsvarande] unanimous
identisk [motsvarande] identical
kompatibel [motsvarande] compatible
överensstämmande [motsvarande] harmonised
välproportionerad [symmetrisk] well-proportioned
regelbunden [symmetrisk] equable
plan [jämn] (u blue-print
flat [jämn] flat
flack [jämn] flat
platt [jämn] flat