Söktermen obliteration har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
obliteration (n) [mail] stämpling (n) [mail] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för obliteration SV Översättningar
nothingness [nonexistence] intet (invariable)
extinction [nonexistence] utplånande
annihilation [nonexistence] förintelse (u)
nothing [nonexistence] inget
stain [spot] betsa
blotch [spot] blemma (u)
smear [spot] fläck (u)
smudge [spot] smutsfläck
blemish [spot] fläck (u)
mark [spot] signera
blot [spot] fläck (u)
deleting [deletion] borttagande
deletion [erasure] radering (u)
nonexistence [nothing] icke-tillvaro (u)