Söktermen obscurity har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
obscurity (n) [dinginess] dunkelhet (n) [dinginess] (u)
obscurity (n) [abstruseness] oklarhet (n) [abstruseness] (u)
obscurity (n) [general] oklarhet (n) [general] (u)
obscurity (n) [general] dubbeltydighet (n) [general] (u)
obscurity (n) [general] otydlighet (n) [general] (u)
EN Engelska SV Svenska
obscurity (n) [dinginess] grådaskighet (n) [dinginess] (u)
obscurity (n) [dinginess] sjaskighet (n) [dinginess] (u)
obscurity (n) [dinginess] smutsighet (n) [dinginess] (u)
obscurity (n) [abstruseness] krånglighet (n) [abstruseness] (u)
obscurity (n) [abstruseness] svårfattlighet (n) [abstruseness] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för obscurity SV Översättningar
dimness [gloominess] oklarhet (u)
shade [gloominess] skärm (u)
shadow [gloominess] skugga
darkness [gloominess] mörker {n}
dark [gloominess] mörker {n}
gloom [gloominess] (literature svårmod {n}
nothingness [emptiness] intet (invariable)
nonexistence [emptiness] icke-tillvaro (u)
nullity [emptiness] ogiltighet (u)
void [emptiness] tom
limbo [emptiness] limbo (invariable)
oblivion [emptiness] förgätenhet (u)
cloud [haze] moln {n}
vagueness [haze] otydlighet (u)
deepness [depth] djup {n}
abstruseness [depth] svårfattlighet (u)
impenetrability [depth] ogenomtränglighet (u)
profundity [depth] djup {n}
gloominess [gloom] smutsighet (u)