Söktermen omogen har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
omogen (a) [uppförande] callow (a) [uppförande]
omogen (a) [frukt] green (a) [frukt]
omogen (a) [frukt] unripe (a) [frukt]
omogen (adj) [not ripe] unripe (adj) [not ripe]
omogen (a) [uppförande] childish (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
omogen immature
omogen (a) [person] immature (a) [person]
omogen (a) [uppförande] immature (a) [uppförande]
omogen (a) [utveckling] immature (a) [utveckling]
omogen (adj) [not yet ripe] underripe (adj) [not yet ripe] (adj)
omogen unripe
SV Synonymer för omogen EN Översättningar
ny [ungdomlig] new
färsk [ungdomlig] new-laid
grön [ungdomlig] green
späd [ungdomlig] tender
frisk [ungdomlig] freshness
oerfaren [ungdomlig] fledgling
barnslig [ungdomlig] childish
sen [ungdomlig] late
liten [ungdomlig] short
ung [ungdomlig] young
godtrogen [barnslig] gullibility
blåögd [barnslig] blue-eyed
enfaldig [barnslig] fatuous
tanklös [barnslig] scatterbrained
menlös [barnslig] harmless
naiv [barnslig] simple
ovan [oprövad] unaccustomed
okunnig [oprövad] ignorant
novis [oprövad] novice
ofullkomlig [outvecklad] imperfect