Söktermen piece har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
piece stycke {n}
piece (n) [bit] stycke (n) {n} [bit]
piece (n) [material] stycke (n) {n} [material]
piece (n) [part] del (n) [part] (u)
piece (n) [bit] bit (n) [bit] (u)
EN Engelska SV Svenska
piece (n) [material] bit (n) [material] (u)
piece (n) [bit] smula (n) [bit] (u)
piece (n) [material] lapp (n) [material] (u)
piece pjäs (u)
piece bit (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för piece SV Översättningar
square [section] ruta (u)
block [section] kvarter {n}
factor [section] faktor (u)
joint [section] (slang ledförbindelse (u)
length [section] längd (u)
quantity [section] kvantitet (u)
unit [section] enhet (u)
object [item] objekt
commodity [item] handelsvara
thing [item] persedel
substance [item] substans (u)
article [item] vara
paper [thing] tidning (u)
tag [thing] tagg (u)
ticket [thing] biljett (u)
sheet [thing] bana (u)
label [thing] sätta lapp på
leaf [thing] löv {n}
slip [thing] smyga
composition [language] uppsats (u)