Söktermen Progressive metal har 2 resultat

EN SV Översättningar för progressive

progressive (a) [development] gradvis (a) [development]
progressive (a) [development] stigande (a) {n} [development]
progressive (a) [development] tilltagande (a) [development]
progressive (a) [development] framåtgående (a) [development]
progressive (a) [future] framåtsträvande (a) [future]
progressive (n) [woman] framstegskvinna (n) [woman] (u)
progressive (n) [man] framstegsman (n) [man] (u)
progressive (a) [medicine] progressiv (a) [medicine]
progressive (a) [politics] progressiv (a) [politics]
progressive (a) [taxes] progressiv (a) [taxes]

EN SV Översättningar för metal

metal metall (u)
metal (n) [general] metall (n) [general] (u)