Söktermen Prospect har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
prospect (n) [expectation] utsikt (n) [expectation] (u)
prospect (n) [future] utsikt (n) [future] (u)
prospect (n) [future] framtidsperspektiv (n) {n} [future]
prospect (n) [expectation] förväntning (n) [expectation] (u)
prospect (n) [expectation] förhoppning (n) [expectation] (u)
prospect (n) [trade] spekulant (n) [trade] (u)
prospect (n) [trade] eventuell köpare (n) [trade] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för prospect SV Översättningar
expectation [confident expectation] förväntan {n}
expectancy [confident expectation] förväntan {n}
outlook [confident expectation] utkik (u)
anticipation [confident expectation] förväntan {n}
prescience [foreknowledge] (formal förutseende {n}
prevision [foreknowledge] (formal förutseende {n}
foresight [foreknowledge] framsynthet (u)
direction [aim] håll
design [aim] konstruktion (u)
determination [aim] föresats
aspiration [aim] strävan (u (invariable))
end [aim] död
purpose [aim] uppsåt
opportunity [event] tillfälle {n}
occasion [event] (formal tillfälle {n}
adventure [event] äventyrsspel (n v)
opening [event] glugg
coincidence [event] sammanfallande {n}
chance [event] chans (u)
optimism [anticipation] optimism (u)