Söktermen Prospect har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
prospect (n) [expectation] utsikt (n) [expectation] (u)
prospect (n) [future] utsikt (n) [future] (u)
prospect (n) [future] framtidsperspektiv (n) {n} [future]
prospect (n) [expectation] förväntning (n) [expectation] (u)
prospect (n) [expectation] förhoppning (n) [expectation] (u)
prospect (n) [trade] spekulant (n) [trade] (u)
prospect (n) [trade] eventuell köpare (n) [trade] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för prospect SV Översättningar
expectation [confident expectation] utsikt (u)
expectancy [confident expectation] förväntan {n}
outlook [confident expectation] attityd (u)
anticipation [confident expectation] utsikt (u)
prescience [foreknowledge] (formal förutseende {n}
prevision [foreknowledge] (formal föraning (u)
foresight [foreknowledge] framsynthet (u)
direction [aim] administration (u)
design [aim] planera
determination [aim] beslut (u)
aspiration [aim] ambition (u)
end [aim] avbryta
purpose [aim] avsikt (u)
opportunity [event] lämplighet (u)
occasion [event] (formal anledning (u)
adventure [event] äventyr {n}
opening [event] början (invariable)
coincidence [event] händelse (u)
chance [event] utsikt (u)
optimism [anticipation] optimism (u)