Söktermen selfish har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
selfish (a) [behavior] egoistisk (a) [behavior]
selfish (a) [behavior] självisk (a) [behavior]
selfish (adj) [holding one's self-interest as the standard for decision making] självisk (adj) [holding one's self-interest as the standard for decision making]
selfish (a) [behavior] egennyttig (a) [behavior]
selfish (adj) [holding one's self-interest as the standard for decision making] självcentrerad (adj) [holding one's self-interest as the standard for decision making]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för selfish SV Översättningar
grasping [avaricious] fattande
rapacious [avaricious] (formal rovgirig
covetous [avaricious] vinningslysten
greedy [avaricious] girig
miserly [avaricious] överdrivet sparsam
parsimonious [avaricious] (formal överdrivet sparsam
grudging [avaricious] missunnsam
stingy [character trait] ogin
mercenary [character trait] vinningslysten
niggardly [character trait] knussligt
tight [character trait] tät
penurious [character trait] (formal karg
mean [character trait] småaktig
skinflint [not generous] (informal snåljåp (u)
illiberal [not generous] okultiverad
prejudiced [narrow-minded] (pej. partisk
reactionary [narrow-minded] bakåtsträvare
bigoted [narrow-minded] trångsynt
vulgar [narrow-minded] gemen
intolerant [narrow-minded] ofördragsam