Söktermen som har 42 resultat
SV Svenska EN Engelska
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] whom (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] (formal)
som like (formal)
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] who (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] who (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] who (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
SV Svenska EN Engelska
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] who (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] who (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (pronoun n) [who (relative pronoun)] who (pronoun n) [who (relative pronoun)]
som (pronoun) [relative pronoun] whom (pronoun) [relative pronoun] (formal)
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] whom (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] (formal)
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] whom (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] (formal)
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] who (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] whom (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] (formal)
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] which (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] which (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] which (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [jämförelse] just as (o) [jämförelse]
som (o) [jämförelse] just like (o) [jämförelse]
som (o) [avsikt] by way of (o) [avsikt]
som (o) [som t ex] for example (o) [som t ex]
som (o) [som t ex] such as (o) [som t ex]
som (o) [liksom] in the same way as (o) [liksom]
som (o) [jämförelse] like (o) [jämförelse] (formal)
som (o) [konjunktion] like (o) [konjunktion] (formal)
som (o) [preposition] like (o) [preposition] (formal)
som (o) [som t ex] like (o) [som t ex] (formal)
som (o) [sätt] like (o) [sätt] (formal)
som (o) [jämförelse] as (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] as (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] as (o) [liksom]
som (o) [sätt] in the same way as (o) [sätt]
som that
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] that (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] that (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] that (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] that (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] that (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] that (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] that (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som which
som who
som as
SV Synonymer för som EN Översättningar
vilken [som] jollekulle (pronoun)
exempelvis [till exempel] esimerkiksi
exempel [till exempel] n esimerkki