Söktermen störtsjö har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
störtsjö (n) [nautisk] (u) breaker (n) [nautisk]
SV Synonymer för störtsjö EN Översättningar
flöde [flod] n flux
syndaflod [flod] deluge
översvämning [flod] (u deluge
flod [ström] (u river
fors [ström] (u stream
störtflod [ström] deluge
dusch [ström] (u douche
skur [ström] (u burst
slagregn [stormflod] n deluge
skyfall [stormflod] (u cloudburst
ström [stormflod] (u electric current
hällregn [störtregn] downpour
störtskur [störtregn] (u deluge
lavin [störtflod] (u avalanche
svallvåg [brott] (u surge
bränning [brott] (u surf
brottsjö [bränning] breaker
sjö [bölja] (u loch
svall [bölja] n chute
dyning [bölja] (u swell