Söktermen stoical har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
stoical (a) [behavior] stoisk (a) [behavior]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för stoical SV Översättningar
calm [character trait] stilla
fresh [character trait] fräsch
imperturbable [character trait] orubblig
serene [character trait] seren
collected [character trait] samlat
sober [character trait] sober
composed [character trait] flegmatisk
cool [character trait] kallt
serious [grave] seriös
stern [grave] bister
solemn [grave] förnäm
strict [grave] absolut
formal [grave] formell
austere [grave] allvarlig
quiet [calm] stillsam
self-possessed [calm] behärskad
unruffled [calm] lugn {n}
patient [calm] tålig
unemotional [impassive] känslolös
dispassionate [impassive] lidelsefri