Söktermen systematisera har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
systematisera
 • systematiserad
systematize
 • systematized
 • systematize
 • systematize
 • systematized
 • systematized
systematisera (v) [ordnande]
 • systematiserad
systematize (v) [ordnande]
 • systematized
 • systematize
 • systematize
 • systematized
 • systematized
systematisera (v) [ordnande] arrange in a system (v) [ordnande]
SV Synonymer för systematisera EN Översättningar
standardisera [genomföra enhetlighet] standardise
rationalisera [genomföra enhetlighet] rationaiize
bringa i överensstämmelse [genomföra enhetlighet] harmonize
normalisera [genomföra enhetlighet] normalize
anordna [planera] arrange
arrangera [planera] arrange
reglera [planera] regulate
samordna [planera] coordinate
leda [planera] ennui
organisera [planera] organise
förenkla [effektivisera] simplify
omorganisera [effektivisera] reorganize
automatisera [effektivisera] automate
uppdela [ordna] divide
klassificera [ordna] evaluate
indela [ordna] divide
sortera [ordna] sort
kalkylera [uppställa teorier] calculate
schematisera [uppställa teorier] schematize
teoretisera [uppställa teorier] theorize