Söktermen tippler har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
tippler (n) [alcoholism - man] (informal) alkoholist (n) [alcoholism - man] (u)
tippler (n) [alcoholism - woman] (informal) alkoholist (n) [alcoholism - woman] (u)
tippler (n) [alcoholism - man] (informal) drinkare (n) [alcoholism - man] (u)
tippler (n) [alcoholism - woman] (informal) drinkare (n) [alcoholism - woman] (u)
tippler (n) [alcoholism - man] (informal) fyllbult (n) [alcoholism - man] (u)
EN Engelska SV Svenska
tippler (n) [alcoholism - woman] (informal) fyllbult (n) [alcoholism - woman] (u)
tippler (n) [person - man] (informal) fyllbult (n) [person - man] (u)
tippler (n) [person - woman] (informal) fyllbult (n) [person - woman] (u)
tippler (n) [alcoholism - man] (informal) supare (n) [alcoholism - man] (u)
tippler (n) [alcoholism - woman] (informal) supare (n) [alcoholism - woman] (u)
tippler (n) [person - man] (informal) småsupare (n) [person - man] (u (informal))
tippler (n) [person - woman] (informal) småsupare (n) [person - woman] (u (informal))

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för tippler SV Översättningar
alcoholic [unreformed alcoholic] drinkare (u)
drunkard [unreformed alcoholic] A-lagare (n)
drunk [unreformed alcoholic] alkoholist (u)
lush [unreformed alcoholic] yppig
boozer [unreformed alcoholic] (slang alkoholist (u)
drinker [unreformed alcoholic] supare (u)
sot [drunkard] (literature fyllbult (u)
intoxicant [drunkard] alkoholhaltig dryck (u)