Söktermen Ulster Volunteer Force har 2 resultat

SV EN Översättningar för ulster

EN SV Översättningar för ulster

EN SV Översättningar för volunteer

volunteer (v) [come forward] anmäla sig (v) [come forward]
volunteer (v) [come forward] erbjuda sig (v) [come forward]
volunteer (n) [man] frivillig (n) [man]
volunteer (n) [military] frivillig (n) [military]
volunteer (n) [woman] frivillig (n) [woman]
volunteer (n) [man] volontär (n) [man] (u)
volunteer (n) [woman] volontär (n) [woman] (u)
volunteer voluntär

EN SV Översättningar för force

force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
driva (v) [compel]
 • driven
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [compel]
 • tvingad
force (v) [open]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [open]
 • tvingad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [person]
 • tvingad
force (v) [open] bryta upp (v) [open]
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
framtvinga (v) [compel]
 • framtvingad
force (n) [military] trupp (n) [military] (u)
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
pressa (v) [compel]
 • pressad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
pressa (v) [person]
 • pressad
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
förplikta (v) [compel]
 • förpliktad