Söktermen uttryck har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
uttryck {n} expression
uttryck (n) [''(computing)'' a piece of code in a high-level language that returns a value] {n} expression (n) [''(computing)'' a piece of code in a high-level language that returns a value]
uttryck (n) [ord] {n} expression (n) [ord]
uttryck {n} phrase
uttryck (n) [ord] {n} phrase (n) [ord]
SV Svenska EN Engelska
uttryck (n) [ord] {n} term (n) [ord]
uttryck (n) [lingvistik] {n} locution (n) [lingvistik]
uttryck {n} expressions
SV Synonymer för uttryck EN Översättningar
ord [term] n word
begrepp [term] n concept
namn [benämning] n name
påskrift [benämning] superscription
titel [benämning] (u title
rubrik [benämning] (u caption
etikett [benämning] (u etiquette
epitet [benämning] n epihtet
signatur [benämning] (u signature
beteckning [benämning] (u designation
tanke [yttrande] (u thought
uttalande [yttrande] n gloss
fras [yttrande] (u expression
replik [yttrande] (u rejoinder
tal [yttrande] n speech
ordalag [yttrande] terms
ordalydelse [yttrande] (u wording
text [yttrande] (u subtitles
uttryckssätt [formulering] diction
språk [formulering] n language