Söktermen desviar har 22 resultat
ES Spanska SV Svenska
desviar (v) [prevención] avvärja (v) [prevención]
desviar (v) [to make deviate] avlänka (v) [to make deviate]
desviar (v) [physics: to deflect] sprida (v) [physics: to deflect]
desviar (v) [remitir] omdirigera (v) [remitir]
desviar (v) [prevención] omdirigera (v) [prevención]
ES Spanska SV Svenska
desviar (v) [combar] omdirigera (v) [combar]
desviar (v) [to make deviate] avböja (v) [to make deviate]
desviar (v) [cara] vrida bort (v) [cara]
desviar (v) [cara] vända bort (v) [cara]
desviar vända bort
desviar (v) [remitir] avvärja (v) [remitir]
desviar (v) [combar] böja av (v) [combar]
desviar (v) [combar] avvärja (v) [combar]
desviar (v) [remitir] vika av (v) [remitir]
desviar (v) [prevención] vika av (v) [prevención]
desviar (v) [combar] vika av (v) [combar]
desviar (v) [remitir] avleda (v) [remitir]
desviar (v) [prevención] avleda (v) [prevención]
desviar (v) [distract] avleda (v) [distract]
desviar (v) [combar] avleda (v) [combar]
desviar (v) [remitir] böja av (v) [remitir]
desviar (v) [prevención] böja av (v) [prevención]

Spanska Svenska översättingar