Söktermen Historia de la ciencia har ett resultat
Hoppa till

ES SV Översättningar för historia

historia {f} historia (u)
historia (n) [account of events] {f} historia (n) [account of events] (u)
historia (n v) [type of story] {f} historia (n v) [type of story] (u)
historia (n) [account of events] {f} berättelse (n) [account of events] (u)
historia (n v) [type of story] {f} berättelse (n v) [type of story] (u)
historia (n v) [type of story] {f} saga (n v) [type of story] (u)
historia {f} berättelse (u)

ES SV Översättningar för de

de (adj) [having a bad or foul taste] äcklig (adj) [having a bad or foul taste]
de (o) [general] för (o) [general]
de (o) [general] till (o) [general]
de (o) [concerniente] beträffande (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] beträffande (o) [sujeto]
de (o) [concerniente] angående (o) [concerniente]
de (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
de (o) [sujeto] angående (o) [sujeto]
de (o) [concerniente] med avseende på (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] med avseende på (o) [sujeto]

ES SV Översättningar för la

la (article adv) [used with the name of a member of a class to refer to all things in that class] -a (article adv) {n} [used with the name of a member of a class to refer to all things in that class]
la (article adv) [article] det (article adv) [article]
la (o) [artículo definido] det (o) [artículo definido]
la (o) [pron. pers - compl. directo] det (o) [pron. pers - compl. directo]
la (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts] det (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts]
la (article adv) [with a superlative] det (article adv) [with a superlative]
la den
la (article adv) [article] den (article adv) [article]
la (o) [artículo definido] den (o) [artículo definido]
la (o) [pron. pers - compl. directo] den (o) [pron. pers - compl. directo]

ES SV Översättningar för ciencia

ciencia {f} vetenskap (u)
ciencia (n) [collective discipline of learning acquired through the scientific method] {f} vetenskap (n) [collective discipline of learning acquired through the scientific method] (u)
ciencia (n) [particular discipline or branch of learning] {f} vetenskap (n) [particular discipline or branch of learning] (u)