Söktermen appliquer har 11 resultat
FR Franska SV Svenska
appliquer (v) [employer]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
använda (v) [employer]
 • använd
appliquer (v) [employer]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
bruka (v) [employer]
 • brukad
appliquer (v) [employer]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
tillämpa (v) [employer]
 • tillämpad
appliquer (v) [employer]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
begagna (v) [employer]
 • begagnad
appliquer (v) [mettre]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
applicera (v) [mettre]
 • applicerad
FR Franska SV Svenska
appliquer (v) [mettre] stryka på (v) [mettre]
appliquer (v) [mettre] lägga på (v) [mettre]
appliquer (v) [mettre]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
anbringa (v) [mettre]
 • anbringad
appliquer (v) [théorie]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
passa (v) [théorie]
 • passad
appliquer (v) [théorie]
 • aies appliqué
 • aient appliqué
 • appliques
 • appliquent
gälla (v) [théorie]
 • gälld
appliquer (v) [théorie] vara tillämplig (v) [théorie]

Franska Svenska översättingar