Söktermen trop har 15 resultat
SVSynonymer för tropFRÖversättningar
metafor[bildligt uttryck](umetafora
bild[bildligt uttryck](uobraz{m}
liknelse[bildligt uttryck](uporównanie{n}
allegori[bildligt uttryck](ualegoria{f}
symbol[bildligt uttryck](usymbol{m}
parabel[jämförelse](uparabola{f}
myt[liknelse](umit{m}
fabel[liknelse](ubaśń{f}
tecken[sinnebild]nznak{m}
märke[sinnebild]nodznaka{f}
emblem[sinnebild]nemblemat{m}
FRFranskaSVSvenska
trop alltför
trop(o)[degré] alltför(o)[degré]
trop(adv)[more than enough; ''as too much''] alltför(adv)[more than enough; ''as too much'']
trop(o)[degré] för(o)[degré]
trop(adv)[more than enough; ''as too much''] för(adv)[more than enough; ''as too much'']
trop(o)[général] alltför mycket(o)[général]
trop(o)[général] överdrivet(o)[général]
trop(adj adv n)[slang: very] fett(adj adv n){n}[slang: very]
trop(adj adv n)[slang: very] grymt(adj adv n)[slang: very]
trop(o)[général] orimligt(o)[général]
trop(o)[degré] för mycket(o)[degré]
trop(adv adj n int)[excessively] för mycket(adv adj n int)[excessively]
trop(adv)[more than enough; ''as too much''] allt för(adv)[more than enough; ''as too much'']
trop för
trop allt för

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för tropSVÖversättningar
excessivement[à l'excès]nadměrně
indésirable[de trop]nežádoucí(adj n)
beaucoup[très]mnoho
assez[très]a dost(determiner adv pronoun int)
bien[très]mdobře
fort[très]mpevnost{f}
surplus[excédent]mnadbytek