Söktermen आवाज़ har 5 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
आवाज़ {f} ljud {n}
आवाज़ (adj int n v) [sensation perceived by the ear] {f} ljud (adj int n v) {n} [sensation perceived by the ear]
आवाज़ (adj int n v) [vibration capable of causing this] {f} ljud (adj int n v) {n} [vibration capable of causing this]
आवाज़ (n v) [sound uttered by the mouth] {f} röst (n v) [sound uttered by the mouth] (u)
आवाज़ (n v) [sound uttered by the mouth] {f} stämma (n v) [sound uttered by the mouth]