Söktermen इल्ली har 4 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
इल्ली (g'hi) fjärilslarv
इल्ली (n) [larva of a butterfly] (g'hi) fjärilslarv (n) [larva of a butterfly]
इल्ली (n) [toad or frog larva] (g'hi) grod (n) [toad or frog larva] (n)
इल्ली (n) [larva of a butterfly] (g'hi) mallarv (n) [larva of a butterfly] (n)