Söktermen सत श्री अकाल har 11 resultat
HI Hindi SV Svenska
सत श्री अकाल (sat śrī akāl) adjö
सत श्री अकाल (int n) [farewell] (sat śrī akāl) adjö (int n) [farewell]
सत श्री अकाल (int n) [farewell] (sat śrī akāl) farväl (int n) {n} [farewell]
सत श्री अकाल (int n) [farewell] (sat śrī akāl) hej då (int n) [farewell]
सत श्री अकाल (int n) [farewell] (sat śrī akāl) hej (int n) [farewell]

HI SV Översättningar för श्री

श्री (n v) [address to any male, especially if his name or proper address is unknown] (śrī) herre (n v) [address to any male, especially if his name or proper address is unknown] (u)
श्री (śrī) Hr (invariable)
श्री (śrī) herr (u)
श्री (n v) [address to any male, especially if his name or proper address is unknown] (śrī) herr (n v) [address to any male, especially if his name or proper address is unknown] (u)

HI SV Översättningar för अकाल

अकाल (n) [extreme shortage of food in a region] (adj) hungersnöd (n) [extreme shortage of food in a region] (u)