Svenska Ungerska
laboratorieavfall laboratóriumi hulladék
laboratorieexperiment laboratóriumi berendezés
laboratorieforskning laboratóriumi kutatás
laboratorieteknik laboratóriumi módszer
laboratorietest laboratóriumi vizsgálat
laboratorium laboratórium
Labour Party Munkáspárt
Labourpartiet Munkáspárt
Labrador retriever Labrador retriever
lack lakk
lacka lakkoz
lackera lakk
Lackmuspapper Lakmusz
Lactantius Lactantius
lada csűr
Ladanumcistros Balzsamos szuhar
ladda hem letölt
ladda ner letölt
ladda upp feltölt
Ladislao Kubala Kubala László
Ladoga Ladoga-tó
ladugård csűr
ladusvala fecske
Lady Byng Memorial Trophy Lady Byng Emlékkupa
Lady Chatterleys älskare Lady Chatterley szeretője
Laeken Laeken
Laetitia Ramolino Letizia Ramolino
lag törvény
Lag och rättvisa Jog és Igazságosság
lag om blyhalt i bensin benzin ólomtartalom törvény
lag om databehandling adatfeldolgozási törvény
lag om farligt gods veszélyes áruk szabályozása
lag om gödselemedel műtrágya törvény
lag om immissionsövervakning immisszióellenőrzési törvény
laga megjavít
laga mat főz
lagar törvény
lagar om miljöfarliga ämnen veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok
lagas
lagbas művezető
lagen om avfallsdisponering hulladékártalmatlanítási törvény
lager árukészlet
lagerblad babérlevél
lagerföring készletezés
lagerutrymme tároló
Lagerväxter Lauraceae
Lageröl Ászoksör
lagföring ügyészi eljárás
lagförslag törvénytervezet
Lago de Nicaragua Nicaragua
Lagos Lagos
lagra tartalékol
lagring tárolás
lagstiftande församling törvényhozók
Lagstiftande makt Törvényhozó hatalom
lagstiftande myndighet törvényhozó hatóság