Söktermen Lo Zahir har ett resultat
Hoppa till
IT Italienska SV Svenska
Lo Zahir Zahiren

IT SV Översättningar för lo

lo (o) [articolo determinativo] det här (o) [articolo determinativo]
lo (o) [generale] det här (o) [generale]
lo (o) [articolo determinativo] detta (o) [articolo determinativo]
lo (o) [generale] detta (o) [generale]
lo (article adv) [article] det (article adv) [article]
lo (o) [articolo determinativo] det (o) [articolo determinativo]
lo (o) [generale] det (o) [generale]
lo (o) [pron. pers. - compl. ogg.] det (o) [pron. pers. - compl. ogg.]
lo (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts] det (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts]
lo (article adv) [with a superlative] det (article adv) [with a superlative]