Söktermen ämne har 8 resultat
SV Svenska JA Japansk
ämne (adj n v) [main topic] {n} 主題 (adj n v) [main topic]
ämne (n) [subject; theme] {n} 主題 (n) [subject; theme]
ämne (n) [matter] {n} 物質 (n) [matter]
ämne (adj n v) [particular area of study] {n} 学科 (adj n v) [particular area of study] (adj n v)
ämne (adj n v) [particular area of study] {n} 科目 (adj n v) [particular area of study] (adj n v)
SV Svenska JA Japansk
ämne (n) [subject; theme] {n} テーマ (n) [subject; theme] (n)
ämne (n) [subject; theme] {n} 話題 (n) [subject; theme] (n)
ämne (n) [subject; theme] {n} トピック (n) [subject; theme] (n)
SV Synonymer för ämne JA Översättningar
element [omgivning] n 要素 (n)
miljö [omgivning] (u 環境
atmosfär [omgivning] (u 天空 (n v)
mönster [stoff] n テンプレート (n v)
handling [stoff] (u 行動 (n)
mål [föremål] n ゴール (n)
vara [föremål] (n)
fråga [post] 問い
sak [post] (u (n)
punkt [post] (u 句点 (n int)
virke [råmaterial] n 木材
massa [råmaterial] (u 積み重ね (v n)
omständighet [tvisteämne] (u 事情 (n v)
angelägenhet [tvisteämne] (u 心配事 (n v)
affär [tvisteämne] (u 取引 (n v)
historia [tvisteämne] (u コント (n v)
substans [materia] (u 骨子 (n)
grundämne [materia] 元素
embryo [materia] n 胎児
frö [materia] n 芽生え (n v)