Söktermen ämne har 8 resultat
SVSvenskaJAJapansk
ämne(adj n v)[main topic]{n} 主題(adj n v)[main topic]
ämne(n)[subject; theme]{n} 主題(n)[subject; theme]
ämne(n)[matter]{n} 物質(n)[matter]
ämne(adj n v)[particular area of study]{n} 学科(adj n v)[particular area of study](adj n v)
ämne(adj n v)[particular area of study]{n} 科目(adj n v)[particular area of study](adj n v)
SVSvenskaJAJapansk
ämne(n)[subject; theme]{n} テーマ(n)[subject; theme](n)
ämne(n)[subject; theme]{n} 話題(n)[subject; theme](n)
ämne(n)[subject; theme]{n} トピック(n)[subject; theme](n)
SVSynonymer för ämneJAÖversättningar
element[omgivning]n要素(n)
miljö[omgivning](u環境
atmosfär[omgivning](u天空(n v)
mönster[stoff]nテンプレート(n v)
handling[stoff](u行動(n)
mål[föremål]nゴール(n)
vara[föremål](n)
fråga[post]問い
sak[post](u(n)
punkt[post](u句点(n int)
virke[råmaterial]n木材
massa[råmaterial](u積み重ね(v n)
omständighet[tvisteämne](u事情(n v)
angelägenhet[tvisteämne](u心配事(n v)
affär[tvisteämne](u取引(n v)
historia[tvisteämne](uコント(n v)
substans[materia](u骨子(n)
grundämne[materia]元素
embryo[materia]n胎児
frö[materia]n芽生え(n v)