Söktermen glänsa har 4 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
glänsa(v n)[to reflect light] 輝く(v n)[to reflect light](v n)
glänsa(v n)[to distinguish oneself] 目立つ(v n)[to distinguish oneself](v n)
glänsa(v)[intransitive: to be much better than others] 超える(v)[intransitive: to be much better than others](v)
glänsa(v)[intransitive: to be much better than others] 越える(v)[intransitive: to be much better than others](v)
SVSynonymer för glänsaJAÖversättningar
lysa[glimma]skinne
stråla[glimma]stråle
blänka[glimma]glimte(v n)
blinka[glimma]blinke(v n)
brinna[avge ljus]brænde
låga[avge ljus]lue
flamma[avge ljus]flamme
glimta[avge ljus]glimte(v n)
eld[låga](uild
brand[låga](ubrand
blixt[låga](ulyn{n}
sken[låga]nskin(v n)
glöd[låga](uglød(n)
fyr[låga](ufyrtårn
rodna[låga]rødme(n adj v)
fräsa[kasta gnistor]bruse(v n)