Söktermen mage har 6 resultat
SVSvenskaJAJapansk
mage(u)
mage(n v)[digestive organ](u)(n v)[digestive organ]
mage(n v)[belly](u)(n v)[belly]
mage(n v)[digestive organ](u)(n v)[digestive organ]
mage(n v)[belly](u) お腹(n v)[belly](n)
SVSvenskaJAJapansk
mage(n v)[digestive organ](u) お腹(n v)[digestive organ](n)
SVSynonymer för mageJAÖversättningar
kräva[magsäck]要する(v)
buk[magsäck]
diafragma[magsäck]n横隔膜(n v)
digestion[matsmältning]消化
avföring[matsmältning](uうんち(unchi)
panna[fräckhet](uおでこ(odeko)
plikt[överjag](u義務(n v)
etik[överjag](u倫理
hjärta[överjag]n心臓
samvete[överjag]n良心(n)
tvekan[samvetsbetänkligheter](invariable疑問(v n)
oro[samvetsbetänkligheter](u心配(v n)
ängslan[samvetsbetänkligheter](u (invariable)心配(v n)
ånger[samvetsbetänkligheter](u悔悟(n)
mellangärde[underliv]n横隔膜(n v)
själ[innersta](u精神
kista[mage](u(n v)