Söktermen skräp har 3 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
skräp(n v adj int)[something of poor quality]{n} かす(n v adj int)[something of poor quality](kasu)
skräp(n adj v)[useless products, garbage]{n} ゴミ(n adj v)[useless products, garbage](adj int n v)
skräp(n v)[things to be discarded]{n} ごみ(n v)[things to be discarded](n v)
SVSynonymer för skräpJAÖversättningar
bråte[rester]n縺れ(v n)
biprodukt[rester](u副産物
avfall[rester]nゴミ(adj int n v)
dåligt[skräp med]悪天候(n)
smula[smolk](u欠片(n v)
flaga[smolk](uフレーク(n v)
skrot[metallavfall]霰弾(adj n int)
kram[krimskrams](u抱擁(v n)
pack[utskott]n下層階級(n)
nonsens[prat](invariable珍紛漢紛(n adj)
dill[prat](uディル(n v)
snack[prat]nおしゃべり(v n)
larv[dumheter](u幼虫
spektakel[dumheter]n光景(n)