Söktermen styrelse har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
styrelse(n v)[committee](u) 委員会(n v)[committee](n v)
styrelse(n)[group of people elected by stockholders](u) 取締役会(n)[group of people elected by stockholders](n)
SVSynonymer för styrelseJAÖversättningar
förvaltning[administration](uadministration
ledning[administration](ucircuit
regim[administration](uregime
magistrat[myndighet]magstrates
inflytande[herravälde]ninfluence
befogenhet[herravälde]right
rättighet[herravälde](uprivilege
myndighet[herravälde](uauthorit
auktoritet[herravälde](uauthority
suveränitet[herravälde](usovereignty
våld[herravälde]nviolence
makt[herravälde](upower
departement[samhällsorgan]nministry
överhet[samhällsorgan]authorities
regering[ledning](ugovernment
välde[ledning]dominion
direktion[ledning](udirectorate
regemente[ledning]ngovernment
presidium[ordförandeskap]npresidium
kollegium[rådsförsamling]ncollege