Söktermen avsevärt har 6 resultat
SV Svenska NL Holländska
avsevärt (o) [bestämning] aanzienlijk (o) [bestämning]
avsevärt (o) [grad] aanzienlijk (o) [grad]
avsevärt (adv) [significantly] aanzienlijk (adv) [significantly]
avsevärt (o) [grad] beduidend (o) [grad]
avsevärt (o) [grad] aanmerkelijk (o) [grad]
SV Svenska NL Holländska
avsevärt (o) [grad] substantieel (o) [grad]
SV Synonymer för avsevärt NL Översättningar
högeligen [synnerligen] heel
betydligt [synnerligen] aanzienlijk
i hög grad [synnerligen] grotendeels
väsentligt [mycket] substantieel
vida [mycket] veel