Söktermen lik har 28 resultat
SV Svenska NL Holländska
lik (adj v n) [the same in all respects] {n} gelijke (adj v n) {m} [the same in all respects]
lik (adj v n) [the same in all respects] {n} identieke (adj v n) [the same in all respects]
lik (adj v n) [mathematics: exactly identical] {n} identieke (adj v n) [mathematics: exactly identical]
lik (adj n) [dead person] {n} overledene (adj n) {m} [dead person]
lik (n) [a dead body] {n} karkas (n) [a dead body] (m/f/n)
SV Svenska NL Holländska
lik (n) [begravning] {n} stoffelijk overschot (n) {n} [begravning]
lik (n v) [dead body] {n} lijk (n v) {n} [dead body]
lik (n v) [corpse] {n} lijk (n v) {n} [corpse]
lik (n) [begravning] {n} lijk (n) {n} [begravning]
lik (n) [begravning] {n} dode (n) {m} [begravning]
lik (adj v n) [the same in all respects] {n} identiek (adj v n) [the same in all respects]
lik (adj v n) [mathematics: exactly identical] {n} identiek (adj v n) [mathematics: exactly identical]
lik (adj v n) [the same in all respects] {n} gelijk (adj v n) [the same in all respects]
lik (adj v n) [mathematics: exactly identical] {n} gelijk (adj v n) [mathematics: exactly identical]
lik (n) [a dead body] {n} kreng (n) {n} [a dead body]
lik (adj v n) [mathematics: exactly identical] {n} gelijke (adj v n) {m} [mathematics: exactly identical]
lik (adv adj pronoun) [similar, alike] {n} hetzelfde (adv adj pronoun) [similar, alike]
lik (adv adj pronoun) [similar, alike] {n} dezelfde (adv adj pronoun) [similar, alike]
lik (a) [likhet] {n} dergelijk (a) [likhet]
lik (a) [likhet] {n} vergelijkbaar (a) [likhet]
lik (a) [likhet] {n} gelijkaardig (a) [likhet]
lik (a) [likhet] {n} gelijkend (a) [likhet]
lik (adj n) [Having traits or characteristics in common; alike, comparable] {n} gelijkend (adj n) [Having traits or characteristics in common; alike, comparable]
lik (a) [likhet] {n} verwant (a) {m} [likhet]
lik (a) [likhet] {n} soortgelijk (a) [likhet]
lik (n v) [dead body] {n} kadaver (n v) {n} [dead body]
lik (n) [a dead body] {n} kadaver (n) {n} [a dead body]
lik (n v) [dead body] {n} kreng (n v) {n} [dead body]
SV Synonymer för lik NL Översättningar
likvärdig [likställd] tantamount
jämställd [likställd] equal
jämförlig [likställd] comparable
jämförbar [likställd] comparable
adekvat [likställd] adequate
analog [likställd] analogous
likadan [liknande] alike
likartad [liknande] alike
påminnande om [liknande] reminiscent
enahanda [liknande] monotonous
besläktad [liknande] akin
träffande [slående] eloquent
naturtrogen [slående] lifelike
sammanfallande [överensstämmande] n coincidence
ordagrann [överensstämmande] verbatism
likformig [överensstämmande] uniform
kongruent [överensstämmande] congruent
homogen [överensstämmande] homogeneous
uniform [överensstämmande] (u cloth
oförändrad [densamme] unchanged