Söktermen completamente har 47 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
completamente (o) [integralmente] helt (o) [integralmente]
completamente (o) [desmentido] bestämt (o) [desmentido]
completamente (o) [recusa] bestämt (o) [recusa]
completamente (o) [grau] grundlig (o) [grau]
completamente (o) [absolutamente] ingående (o) [absolutamente]
PT Portugisiska SV Svenska
completamente (o) [grau] ingående (o) [grau]
completamente (o) [confiança] obetingat (o) [confiança]
completamente (o) [absolutamente] komplett (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] komplett (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] komplett (o) [integralmente]
completamente (o) [absolutamente] helt (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] helt (o) [grau]
completamente (o) [recusa] uttryckligen (o) [recusa]
completamente (o) [grau] helt och hållet (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] helt och hållet (o) [integralmente]
completamente (o) [absolutamente] totalt (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] totalt (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] totalt (o) [integralmente]
completamente (o) [absolutamente] grundligt (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] grundligt (o) [grau]
completamente (o) [desmentido] blankt (o) [desmentido]
completamente (o) [recusa] blankt (o) [recusa]
completamente (o) [grau] vidlyftig (o) [grau]
completamente (o) [grau] allsidig (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] fullständig (o) [integralmente]
completamente (o) [grau] fullkomlig (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] fullkomlig (o) [integralmente]
completamente (o) [absolutamente] absolut (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] absolut (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] absolut (o) [integralmente]
completamente (o) [grau] total (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] total (o) [integralmente]
completamente (o) [grau] genom- (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] genom- (o) [integralmente]
completamente (o) [absolutamente] fullständig (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] fullständig (o) [grau]
completamente (o) [absolutamente] fullkomlig (o) [absolutamente]
completamente (o) [absolutamente] fullständigt (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] fullständigt (o) [grau]
completamente (adv) [in a complete manner] fullständigt (adv) [in a complete manner]
completamente (o) [integralmente] fullständigt (o) [integralmente]
completamente (adv) [to the fullest extent or degree] fullständigt (adv) [to the fullest extent or degree]
completamente (o) [absolutamente] fullkomligt (o) [absolutamente]
completamente (o) [grau] fullkomligt (o) [grau]
completamente (o) [integralmente] fullkomligt (o) [integralmente]
completamente (o) [grau] omfattande (o) [grau]
completamente (o) [desmentido] uttryckligen (o) [desmentido]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för completamente SV Översättningar
perfeitamente [absolutamente] absolut
inteiramente [totalmente] ingående
integralmente [totalmente] helt och hållet
exatamente [totalmente] prick (u)
totalmente [inteiramente] fullständigt
absolutamente [inteiramente] absolut