Söktermen permitir har 14 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
permitir (v) [condição] medge (v) [condição]
permitir (v) [permissão] medge (v) [permissão]
permitir (v) [To allow] tillåta (v) [To allow]
permitir (v) [condição] tillåta (v) [condição]
permitir (v) [permissão] tillåta (v) [permissão]
PT Portugisiska SV Svenska
permitir (v) [possibilidade] tillåta (v) [possibilidade]
permitir (v) [to be capable of, to permit] tillåta (v) [to be capable of, to permit]
permitir (v) [To allow] låta (v) [To allow]
permitir (v) [condição] låta (v) [condição]
permitir (v) [permissão] låta (v) [permissão]
permitir (v) [condição] ge tillåtelse till (v) [condição]
permitir (v) [permissão] ge tillåtelse till (v) [permissão]
permitir (a) [direito] befullmäktigande (a) [direito]
permitir (v) [possibilidade] öppna dörren för (v) [possibilidade]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för permitir SV Översättningar
deixar [consentir] ge utegångsförbud (n v adj)
suportar [admitir] upprätthålla
dar permissão para [aprovar] ge tillåtelse till
aceitar [aprovar] vara överens
consentir [aprovar] ge