Söktermen under har 70 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
under (prep adv) [lower in value than] {n} abaixo de (prep adv) [lower in value than]
under (o) [nedanför] {n} menos de (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} menos de (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} menos de (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} menos de (o) [arbete]
SV Svenska PT Portugisiska
under (o) [allmän] {n} menos de (o) [allmän]
under (prep adv) [unsuitable to the rank or dignity of] {n} abaixo de (prep adv) [unsuitable to the rank or dignity of]
under (o) [preposition] {n} abaixo de (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} abaixo de (o) [nedanför]
under (o) [preposition] {n} menos de (o) [preposition]
under (prep adv) [lower in spatial position than] {n} abaixo de (prep adv) [lower in spatial position than]
under (o) [kvantitet] {n} abaixo de (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} abaixo de (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} abaixo de (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} abaixo de (o) [allmän]
under (o) [preposition] {n} debaixo (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} debaixo (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} debaixo (o) [kvantitet]
under (n) [föremål] {n} milagre (n) {m} [föremål]
under (n) [natur] {n} prodígio (n) {m} [natur]
under (n) [föremål] {n} prodígio (n) {m} [föremål]
under (n) [allmän] {n} prodígio (n) {m} [allmän]
under (n v) [something that causes amazement or awe, a marvel] {n} maravilha (n v) {f} [something that causes amazement or awe, a marvel]
under (n) [natur] {n} maravilha (n) {f} [natur]
under (n) [föremål] {n} maravilha (n) {f} [föremål]
under (n) [allmän] {n} maravilha (n) {f} [allmän]
under (n) [natur] {n} milagre (n) {m} [natur]
under (o) [grad] {n} debaixo (o) [grad]
under (n) [allmän] {n} milagre (n) {m} [allmän]
under (o) [preposition] {n} debaixo de (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} debaixo de (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} debaixo de (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} debaixo de (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} debaixo de (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} debaixo de (o) [allmän]
under (prep) [in the midst or middle of; surrounded or encompassed by; among] {n} entre (prep) [in the midst or middle of; surrounded or encompassed by; among]
under (o) [varaktighet] {n} enquanto (o) [varaktighet]
under (prep) [in the midst or middle of; surrounded or encompassed by; among] {n} em meio a (prep) [in the midst or middle of; surrounded or encompassed by; among]
under (o) [preposition] {n} sob controle (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} sob controle (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} sob controle (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} sob controle (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} sob controle (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} sob controle (o) [allmän]
under (o) [allmän] {n} sob (o) [allmän]
under (prep) [within a given time interval] {n} durante (prep) [within a given time interval]
under (o) [varaktighet] {n} durante (o) [varaktighet]
under (prep) [in the midst or middle of; surrounded or encompassed by; among] {n} no (prep) [in the midst or middle of; surrounded or encompassed by; among]
under (prep adv) [in a lower place] {n} embaixo (prep adv) [in a lower place]
under (prep adv adj) [in a lower level than] {n} embaixo (prep adv adj) [in a lower level than]
under (prep adv adj) [beneath the surface of] {n} embaixo (prep adv adj) [beneath the surface of]
under (o) [adverb] {n} embaixo (o) [adverb]
under (o) [adverb] {n} abaixo (o) [adverb]
under (prep adv adj) [subject of] {n} sob (prep adv adj) [subject of]
under (o) [arbete] {n} debaixo (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} debaixo (o) [allmän]
under (o) [preposition] {n} embaixo de (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} embaixo de (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} embaixo de (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} embaixo de (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} embaixo de (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} embaixo de (o) [allmän]
under (prep adv) [lower in value than] {n} menos (prep adv) [lower in value than]
under (o) [preposition] {n} sob (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} sob (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} sob (o) [kvantitet]
under (prep adv adj) [in a lower level than] {n} sob (prep adv adj) [in a lower level than]
under (o) [grad] {n} sob (o) [grad]
under (prep adv adj) [beneath the surface of] {n} sob (prep adv adj) [beneath the surface of]
under (o) [arbete] {n} sob (o) [arbete]
SV Synonymer för under PT Översättningar
på undersidan av [på undersidan av] beneath
fenomen [underverk] n phenomenon
trolleri [underverk] n magic
mirakel [underverk] n miracle
tecken [underverk] n character
järtecken [underverk] n augury
tur [underverk] (u drive
lägre [nedanför] lower
underverk [övernaturlig händelse] n magics
nedanför [nedom] below
inom [på] within
efter [på] behind
om [på] whether
omkull [överända] down