Söktermen diskurs har 12 resultat
SV Svenska RU Ryska
diskurs (n v) [formal lengthy exposition of some subject] речь (n v) [formal lengthy exposition of some subject] (f)
diskurs (n v) [formal lengthy exposition of some subject] докла́д (n v) [formal lengthy exposition of some subject] (v n)
diskurs (n v) [verbal exchange or conversation] разгово́р (n v) [verbal exchange or conversation] (n)
diskurs (n v) [verbal exchange or conversation] бесе́да (n v) [verbal exchange or conversation] (n v)
diskurs (n v) [formal lengthy exposition of some subject] ле́кция (n v) [formal lengthy exposition of some subject] (n v)
SV Svenska RU Ryska
diskurs (n v) [formal lengthy exposition of some subject] тракта́т (n v) [formal lengthy exposition of some subject] (n v)
diskurs (n v) [expression in (spoken or written) words] ди́скурс (n v) [expression in (spoken or written) words] (n v)
diskurs (n v) [in social sciences] ди́скурс (n v) [in social sciences] (n v)
diskurs (n v) [verbal exchange or conversation] ди́скурс (n v) [verbal exchange or conversation] (n v)
diskurs (n v) [expression in (spoken or written) words] диску́рс (n v) [expression in (spoken or written) words] (n v)
diskurs (n v) [in social sciences] диску́рс (n v) [in social sciences] (n v)
diskurs (n v) [verbal exchange or conversation] диску́рс (n v) [verbal exchange or conversation] (n v)
SV Synonymer för diskurs RU Översättningar
samtal [samspråk] n бесе́да (n v)
prat [samspråk] n бесе́да (n v)
småprat [samtal] n разгово́р (n)
konversation [samtal] (u бесе́да (n v)
överläggning [samtal] (u взве́шивание (n)