Söktermen đài phun nước har 2 resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
đài phun nước (n v) [artificial water feature] (n v) fontän (n v) [artificial water feature] (u)
đài phun nước (n v) [artificial water feature] (n v) springbrunn (n v) [artificial water feature]

VI SV Översättningar för nước

nước flytande {n}
nước (n adj) [nation state] land (n adj) {n} [nation state]
nước vatten {n}
nước (proper) [country in Southeast Asia] Thailand (proper) [country in Southeast Asia]