Söktermen bò cạp har ett resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
bò cạp (n) [any of various arachnids of the order Scorpiones] (n) skorpion (n) [any of various arachnids of the order Scorpiones] (u)

VI SV Översättningar för

(v n) [to move along the ground] krypa (v n) [to move along the ground]
(v n) [to move along the ground] kräla (v n) [to move along the ground]
(n v) [female domesticated ox or other bovine] ko (n v) [female domesticated ox or other bovine] (u)
oxe (u)
(n v) [female domesticated ox or other bovine] kossa (n v) [female domesticated ox or other bovine]