Söktermen nästan har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska VI Vietnamesiskt
nästan (adv n) [very close to] gần (adv n) [very close to]
nästan (adv n) [very close to] gần như (adv n) [very close to] (adv n)
nästan (adv n) [very close to] hầu như (adv n) [very close to] (adv n)
SV Synonymer för nästan VI Översättningar
närapå [approximativ] téměř
nära [approximativ] krmit
ungefär [inemot] přibližně
väl [alltför] dobře
lite [en smula] dílek (n adv)
något [en smula] něco
snart [snart sagt] zanedlouho