Söktermen tinh dịch har 6 resultat
VI Vietnamesiskt SV Svenska
tinh dịch (n) [male reproductory fluid] sädesvätska (n) [male reproductory fluid] (u)
tinh dịch (n) [semen (fluid)] sädesvätska (n) [semen (fluid)] (u)
tinh dịch (n) [male reproductory fluid] sperma (n) [male reproductory fluid] (u)
tinh dịch (n) [semen (fluid)] sperma (n) [semen (fluid)] (u)
tinh dịch (n) [male reproductory fluid] sagge (n) [male reproductory fluid]
VI Vietnamesiskt SV Svenska
tinh dịch (prep conj n v) [slang: male semen] sarre (prep conj n v) [slang: male semen] (prep conj n v)

VI SV Översättningar för tinh

tỉnh län {n}
tỉnh (n) [settlement] stad (n) [settlement] (u)
tỉnh landskap {n}
tỉnh provins (u)
tỉnh (n) [settlement] tätort (n) [settlement]

VI SV Översättningar för dịch

dịch (v n) [to change text from one language to another] översätta (v n) [to change text from one language to another]