Söktermen selbst har 33 resultat
DETyskaSVSvenska
selbst[Reflexivpronomen - sing. - betont] själv[Reflexivpronomen - sing. - betont]
selbst[Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich] själv[Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich]
selbst(o)[Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich] själv(o)[Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich]
selbst[Reflexivpronomen - betont] själv[Reflexivpronomen - betont]
selbst(o)[Reflexivpronomen - betont] själv(o)[Reflexivpronomen - betont]
DETyskaSVSvenska
selbst[Reflexivpronomen - betont - männlich] själv[Reflexivpronomen - betont - männlich]
selbst(o)[Reflexivpronomen - betont - männlich] själv(o)[Reflexivpronomen - betont - männlich]
selbst[Reflexivpronomen - betont - weiblich] själv[Reflexivpronomen - betont - weiblich]
selbst(o)[Reflexivpronomen - betont - weiblich] själv(o)[Reflexivpronomen - betont - weiblich]
selbst(o)[Reflexivpronomen - pl - betont - höflich] själva(o)[Reflexivpronomen - pl - betont - höflich]
selbst(o)[Reflexivpronomen - sing. - betont] själv(o)[Reflexivpronomen - sing. - betont]
selbst(adv)[without help] själv(adv)[without help]
selbst(adj adv)[without outside help] själv(adj adv)[without outside help]
selbst(o)[Reflexivpronomen] sig(o)[Reflexivpronomen]
selbst(o)[Reflexivpronomen - sing.] sig(o)[Reflexivpronomen - sing.]
selbst(o)[Reflexivpronomen] sig själva(o)[Reflexivpronomen]
selbst(adj v adv n)[implying extreme example] ens(adj v adv n)[implying extreme example]
selbst[intensivierendes Wort] ändå[intensivierendes Wort]
selbst[Reflexivpronomen - pl - betont - höflich] själva[Reflexivpronomen - pl - betont - höflich]
selbst(o)[Reflexivpronomen - pl - betont] själva(o)[Reflexivpronomen - pl - betont]
selbst[Reflexivpronomen - pl - betont] själva[Reflexivpronomen - pl - betont]
selbst(o)[Reflexivpronomen - betont] själva(o)[Reflexivpronomen - betont]
selbst[Reflexivpronomen - betont] själva[Reflexivpronomen - betont]
selbst(o)[Reflexivpronomen - sing.] sig själv(o)[Reflexivpronomen - sing.]
selbst(o)[intensivierendes Wort] ännu(o)[intensivierendes Wort]
selbst[intensivierendes Wort] ännu[intensivierendes Wort]
selbst(adj v adv n)[implying extreme example] till och med(adj v adv n)[implying extreme example]
selbst(adj v adv n)[implying extreme example] även(adj v adv n)[implying extreme example]
selbst(o)[allgemein] även(o)[allgemein]
selbst[allgemein] även[allgemein]
selbst(o)[allgemein] också(o)[allgemein]
selbst[allgemein] också[allgemein]
selbst(o)[intensivierendes Wort] ändå(o)[intensivierendes Wort]

Tyska Svenska översättingar