Söktermen selbst har 33 resultat
DE Tyska SV Svenska
selbst [Reflexivpronomen - sing. - betont] själv [Reflexivpronomen - sing. - betont]
selbst [Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich] själv [Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich]
selbst (o) [Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich] själv (o) [Reflexivpron. - Sing. - betont - höflich]
selbst [Reflexivpronomen - betont] själv [Reflexivpronomen - betont]
selbst (o) [Reflexivpronomen - betont] själv (o) [Reflexivpronomen - betont]
DE Tyska SV Svenska
selbst [Reflexivpronomen - betont - männlich] själv [Reflexivpronomen - betont - männlich]
selbst (o) [Reflexivpronomen - betont - männlich] själv (o) [Reflexivpronomen - betont - männlich]
selbst [Reflexivpronomen - betont - weiblich] själv [Reflexivpronomen - betont - weiblich]
selbst (o) [Reflexivpronomen - betont - weiblich] själv (o) [Reflexivpronomen - betont - weiblich]
selbst (o) [Reflexivpronomen - pl - betont - höflich] själva (o) [Reflexivpronomen - pl - betont - höflich]
selbst (o) [Reflexivpronomen - sing. - betont] själv (o) [Reflexivpronomen - sing. - betont]
selbst (adv) [without help] själv (adv) [without help]
selbst (adj adv) [without outside help] själv (adj adv) [without outside help]
selbst (o) [Reflexivpronomen] sig (o) [Reflexivpronomen]
selbst (o) [Reflexivpronomen - sing.] sig (o) [Reflexivpronomen - sing.]
selbst (o) [Reflexivpronomen] sig själva (o) [Reflexivpronomen]
selbst (adj v adv n) [implying extreme example] ens (adj v adv n) [implying extreme example]
selbst [intensivierendes Wort] ändå [intensivierendes Wort]
selbst [Reflexivpronomen - pl - betont - höflich] själva [Reflexivpronomen - pl - betont - höflich]
selbst (o) [Reflexivpronomen - pl - betont] själva (o) [Reflexivpronomen - pl - betont]
selbst [Reflexivpronomen - pl - betont] själva [Reflexivpronomen - pl - betont]
selbst (o) [Reflexivpronomen - betont] själva (o) [Reflexivpronomen - betont]
selbst [Reflexivpronomen - betont] själva [Reflexivpronomen - betont]
selbst (o) [Reflexivpronomen - sing.] sig själv (o) [Reflexivpronomen - sing.]
selbst (o) [intensivierendes Wort] ännu (o) [intensivierendes Wort]
selbst [intensivierendes Wort] ännu [intensivierendes Wort]
selbst (adj v adv n) [implying extreme example] till och med (adj v adv n) [implying extreme example]
selbst (adj v adv n) [implying extreme example] även (adj v adv n) [implying extreme example]
selbst (o) [allgemein] även (o) [allgemein]
selbst [allgemein] även [allgemein]
selbst (o) [allgemein] också (o) [allgemein]
selbst [allgemein] också [allgemein]
selbst (o) [intensivierendes Wort] ändå (o) [intensivierendes Wort]

Tyska Svenska översättingar