Svenska Engelska
Jonas Jonas
Jonas Björkman Jonas Björkman
Jonas Brothers Jonas Brothers
Jonas Dryander Jonas Carlsson Dryander
Jonas Höglund Jonas Höglund
Jonas Jonson Brunk Jonas Bronck
Jonas Savimbi Jonas Savimbi
Jonas Åkerlund Jonas Åkerlund
Jonatan Jonathan
Jonathan Jonathan
Jonathan Archer Jonathan Archer
Jonathan Cheechoo Jonathan Cheechoo
Jonathan Davis Jonathan Davis
Jonathan Edwards Jonathan Edwards
Jonathan Frakes Jonathan Frakes
Jonathan Netanyahu Yonatan Netanyahu
Jonathan Palmer Jonathan Palmer
Jonathan Safran Foer Jonathan Safran Foer
Jonathan Swift Jonathan Swift
Jonbindning Ionic bond
jonbytare ion exchanger
jonbyte ion exchange
Jonbyteskromatografi Ion Chromatography
Jonckheere Jonckheere
Jondal kommun Jondal
Jonen Jonen
joner ion
Jones County Jones County
Jonförening Ionic compound
jonglera juggle
jonglerande jugglery
jonglering juggling
Jongleringskägla Mace
jonglör juggler
Jongny Jongny
Joni Mitchell Joni Mitchell
Joni Pitkänen Joni Pitkänen
Jonien Ionia
jonisera ionize
joniserande strålning ionising radiation
jonisk ionic
Joniska havet Ionian Sea
Joniska upproret Ionian Revolt
Joniska öarna Ionian Islands
Jonkanon Ion cannon
jonkill jonquil
jonkvill jonquil
Jonmotor Ion thruster
Jonna Joan
Jonny Greenwood Jonny Greenwood
Jonny Lee Miller Jonny Lee Miller
Jonny Wilkinson Jonny Wilkinson
jonosfär ionosphere
Jonvätska Ionic liquid
Joram Jehoram of Israel
jord soil
jord- agrarian
jord- och skogsbruk agroforestry
jorda bury
Jordan Jordan
Jordan Fry Jordan Fry
Jordan Rudess Jordan Rudess
Jordan von Sachsen Jordan of Saxony
Jordana Brewster Jordana Brewster
jordande entombment
Jordanes Jordanes
Jordanhill järnvägsstation Jordanhill railway station
Jordanien Jordan
Jordaniens flagga Flag of Jordan
Jordaniens historia History of Jordan
Jordaniens statsvapen Coat of arms of Jordan
jordansk jordanian
Jordansk dinar Jordanian dinar
Jordanus Jordanus
jordart soil
jordbana dirt-track
jordbehandling land development
jordbit patch
jordbo Earthling
jordborr auger
jordbruk agriculture
jordbruk i torrområde bedrivet utan bevattning dry farming
jordbrukare tiller
Jordbrukets historia History of agriculture
jordbrukets miljöpåverkningar environmental impact of agriculture
jordbrukningsmetod agricultural method
jordbruks agricultural
jordbruks- agrarian
jordbruks- och boskapsindustri agriculture and cattle industry
jordbruks- och livsmedelsproduktion food production
jordbruksarbetare farmhand
jordbruksarbeterska farmhand
jordbruksekonomi agricultural economics
jordbruksfastighet agricultural real estate
jordbruksförvaltning agricultural management
jordbrukshydraulik agricultural hydraulics
jordbruksindustri factory farming
jordbrukslära agronomy
jordbruksmark agricultural land
jordbrukspolitik agricultural policy
jordbruksprodukt agricultural product
jordbruksproduktion agricultural production
jordbruksproduktionsmedel means of agricultural production
jordbruksredskap agricultural machinery
jordbruksskadegörare agricultural pest
jordbruksstruktur agricultural structure
jordbruksteknik agricultural engineering
jordbunden unimaginative
jordbävning quake
Jordbävning -en -ar Earthquake
jordbävnings- seismic
jordebok land register
jordegendom domain
jordekologi land ecology
jordekorrar chipmunk
jordekorre chipmunk
Jorden earth
Jordens atmosfär Atmosphere
jordens bördighet soil fertility
Jordens dag Earth Day
Jordens fördömda The Wretched of the Earth
Jordens koordinatsystem Geographic coordinate system
Jordens salt salt of the earth
Jordfly Double Square-spot
jordformning land forming
jordfräs tiller
Jordfärger Clay earth pigment
jordfästa bury
jordfästning funeral
jordfördelning land setup
jordförorening land pollution
jordförvaltning och planering land management and planning
jordglob globe
Jordgubbar och choklad Strawberry and Chocolate
jordgubbe strawberry
jordgubbsfärg strawberry
jordgubbsfärgad strawberry
Jordi Cruyff Jordi Cruyff
jordinvånare earthling
jordisk mundane
jordklot earth
jordkoka clod
Jordkonst Land art
jordkontakt ground
jordkula den