Svenska Engelska
konsolidera strengthen
Konsolkrig Console wars
konsonant consonant
Konsonantkluster Consonant cluster
Konsonantmutation Consonant mutation
konsortium consortium
konspiration scheme
konspirationsteoretiker conspiracy theorist
konspirationsteori conspiracy theory
Konspirationsteorierna om månlandningarna Apollo Moon Landing hoax accusations
konspiratorisk plotting
konspiratör conspirator
konspirera scheme
konspirering intriguing
konst trick
konst att spå i händerna palmistry
konst- ersatz
Konstandinos Stephanopoulos Costis Stephanopoulos
Konstans II Constans II
konstant continuously
konstant funktion constant function
konstanter constants
Konstantia av Steiermark Constance of Austria
Konstantin Constantine
Konstantin den store Constantine I
Konstantin Fehrenbach Konstantin Fehrenbach
Konstantin Hierl Konstantin Hierl
Konstantin I av Grekland Constantine I of Greece
Konstantin II Constantine II
Konstantin II av Grekland Constantine II of Greece
Konstantin III Constantine III
Konstantin IV Constantine IV
Konstantin IX Monomachos Constantine IX Monomachos
Konstantin Melnikov Konstantin Melnikov
Konstantin Päts Konstantin Päts
Konstantin Rokossovskij Konstantin Rokossovsky
Konstantin Stanislavskij Constantin Stanislavski
Konstantin Tjernenko Konstantin Chernenko
Konstantin Tsiolkovskij Konstantin Tsiolkovsky
Konstantin V Constantine V
Konstantin VII Porfyrogennetos Constantine VII
Konstantin von Neurath Konstantin von Neurath
Konstantin XI Palaiologos Constantine XI
Konstantinbågen Arch of Constantine