Söktermen ersatz har 3 resultat
SVSynonymer för ersatzENÖversättningar
oäkta[falsk]spurious
sken-[falsk]sham
förfalskad[falsk]spurious
kvasi-[falsk]quasi
artificiell[falsk]artificial
plast-[falsk]plastic
surrogat-[falsk]substitute
syntetisk[falsk]synthetic
konstlad[konstgjord]affected
förkonstlad[konstgjord]sophisticated
onaturlig[konstgjord]unnatural
affekterad[konstgjord]affected
sirlig[konstgjord]elegant
tillgjord[konstgjord]mannered(formal)
falsk[konstgjord]fraudulent
pseudo-[konstgjord]pseudo
surrogat[ersättning]nsubstitute
kompensation[ersättning](ucompensation
surr[ersättning]nwhir
substitut[ersättning]nreplacement
ENEngelskaSVSvenska
ersatz(a)[substitute] surrogat-(a)[substitute]
ersatz(a)[substitute] konst-(a)[substitute]
ersatz(adj n)[something made in imitation] ersättning(adj n)[something made in imitation](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för ersatzSVÖversättningar
replacement[substitute]substitut{n}
alternate[substitute]alternerande
relief[substitute]undsättning
imitation[substitute]efterbildning
surrogate[substitute](formalsurrogat{n}
flash[sham]blixt(u)
spurious[sham]oäkta
pseudo[sham]falsk
fake[sham]fejk(adj n v)
fictitious[sham]fiktiv
false[sham]osann
counterfeit[sham]förfalska
stand-in[characteristic]stand-in(invariable)
substitute[characteristic]avbytare
supplementary[characteristic]extra
artificial[synthetic]artificiell
bogus[synthetic]fingerad
fraudulent[synthetic]falsk
duplicate[copy]duplisera
fraud[copy]bedrägeri{n}