Svenska Engelska
Villeurbanne Villeurbanne
villfarelse aberration
villig willing
villig att samarbeta co-operative
Villigen Villigen
villighet readiness
villigt willingly
villkor term
villkorlig conditional
villkorlig dom probation
villkorlig frigivning parole
villkorligt dömd kvinna probationer
villkorligt dömd man probationer
villkorligt frigiva parole
villkors- conditional
villkorslös unconditional
Villmanstrand Lappeenranta
Villmanstrands tekniska universitet Lappeenranta University of Technology
Villmergen Villmergen
Villnachern Villnachern
Villnäs Askainen
Villorsonnens Villorsonnens
villrådig dubious
villrådighet hesitation
villus villus
Villány Villány
Vilma Wilma
Vilma Bánky Vilma Bánky
Vilnia Vilnia River
Vilnius Vilnius
Vilnius universitet Vilnius University
vilohem rest home
vilokur rest cure
Vilomassa Invariant mass
vilopaus breather
vilse get lost
Vilse i Anderna Lost in the Andes
vilseleda cheat
vilseledande deceiving
vilseledd misguided
vilstol easy-chair
vilt game
vilt djur wild animal
viltreservat preserve
Viltreservatet Manas Manas National Park
Viltvård Wildlife management
viltvårdare game warden
Viminalen Viminal Hill
vimla teem
vimla av abound in
vimmelkantig groggy
vimmelkantighet daze
Vimmerby Vimmerby
Vimmerby kommun Vimmerby Municipality
vimpel pendant
vimsig woozy
Vimur Vimur River
vin wine
Vin Diesel Vin Diesel
Vin från Storbritannien Wine from the United Kingdom
Vin Mariani Vin Mariani
vina zoom
vinande howl
vinass vinasse
vinbergssnäcka snail
vinbottensats vinasse
vinbär currant
Vinbärsfuks Comma
Vincas Kudirka Vincas Kudirka
Vince Clarke Vince Clarke
Vince McMahon Vince McMahon
Vince Spadea Vince Spadea
Vince Taylor Vince Taylor
Vince Vaughn Vince Vaughn
Vincennes Vincennes
Vincent Vincent
Vincent Auriol Vincent Auriol
Vincent Cassel Vincent Cassel
Vincent Crabbe Vincent Crabbe
Vincent Defrasne Vincent Defrasne
Vincent du Vigneaud Vincent du Vigneaud
Vincent Kompany Vincent Kompany
Vincent Lecavalier Vincent Lecavalier
Vincent Price Vincent Price
Vincent Schiavelli Vincent Schiavelli
Vincent Valentine Vincent Valentine
Vincent van Gogh Vincent van Gogh
Vincente Minnelli Vincente Minnelli
Vincenzo Bellini Vincenzo Bellini
Vincenzo Foppa Vincenzo Foppa